Technologie

BELIX je specialista na sanace po škodách způsobených ohněm, vodou a profesionální čištění průmyslových strojů a zařízení

Čištění párou

Vhodné pro čištění zejména mastných ploch a dlouhodobých usazenin. Čištění je efektivní především využitím vysoké teploty a tlaku vodní páry. Vodní pára částečně kondenzuje a tvoří odpovídající množství vody, které je nesrovnatelně menší proti použití vysokotlakého vodního češtění.

Čištění tryskání suchým ledem

Tryskací materiál je oxid uhličitý (CO2) v pevném skupenství, tedy ve formě ledu. Tento led je tvrdý, avšak při styku s čištěným povrchem se prudce přeměňuje do plynného skupenství. Tento proces se nazývá sublimace, čímž dochází k obrovské změně jeho objemu. Tato jedinečná vlastnost doslova trhá nečistotu a urychluje proces čištění.

Při čištění suchým ledem nevzniká další odpad, protože plyn CO2 se rozplyne do okolního vzduchu.

Čištění vzduchotechnického potrubí

Je ho možné provádět dvěma způsoby:

Kartáčové čištění

Rotační hlava zařízení může být osazena mnoha druhy kartáčů s rozdílem v použitém materiálu a hustotě štětin. Pro každý druh nečistot je vhodný jiný kartáč a dle tvaru průměru potrubí je použita odpovídající velikost kartáče.

Robotické čištění

Představuje robota vloženého do potrubního systému, který může být osazen odsávací hubicí, vysokotlakou vodní tryskou nebo nadstavcem pro tryskání suchým ledem. Před samotným čištěním je zvolena vhodná metoda a pohyb robota v potrubním systému řídí kvalifikovaná osoba.

Vysokotlaké vodní čištění

Pro běžné účely jako je mytí velkých ploch například střech a fasád a podlah využíváme zařízení pracující s tlakem 150 – 400 barů. Pro speciální aplikace jako je odstranění nátěrů nebo sanace betonových konstrukcí, nabízíme ve spolupráci se subdodavateli tlak až 2800 bar.

Vysokotlaké vodní čištění “Krake“

Má své uplatnění tam, kde odpadní voda představuje problém. Systém KRAKE pracuje bez rozstřiku vody, a to díky technice přímého odstávání. Jde tedy o propojení dvou technologií, vysokotlakého čištění a přímého mokrého odsávání. Nevýhodou této metody je, že možné aplikovat pouze na rovné povrchy.

Suché i mokré odsávání

Pracujeme pouze s kvalitními průmyslovými vysavači. Vysavače dělíme na suché vysávání s antistatickým příslušenstvím, mokré vysavače s čerpadlem a kombinované vysavače pro suché i mokré vysávání.

Chemické čištění

Je základem každého “úklidu“. Přípravky, s jimiž pracujeme jsou téměř výhradně určeny pro profesionální použití. Proto je nutné dělit čistící chemii nejen dle znečištění, ale také podle typu materiálu, ze kterého je čištěný povrch vyroben.

Montážní stany

Je-li nutné práce provádět za provozu a neovlivnit provoz okolí pracoviště. Společnost Belix disponuje velkým množstvím montážních stanů. Tyto stany v případě zvláštního přání zákazníka umíme napojit na podtlakový systém, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí v okolí stanu.