Sanace škod způsobených ohněm

Při požárech obecně platí, čím dříve budou odborné sanační práce zahájeny, tím se škody a následné náklady minimalizují!

Sanace škod po požárech v budovách (rodinné domy, průmyslové objekty, atd.)