Sanace místo likvidace, záchrana dat a dokumentů

Jak cenné jsou Vaše informace?

Rychlý přístup k informacím je v současné moderní firmě hlavním předpokladem pro její úspěch
na trhu. Bohužel se někdy stane, že menší či vetší katastrofa přeruší běžný provoz.

Oheň, škoda na vodovodním potrubí nebo dokonce povodeň či exploze mohou během okamžiku způsobit to, že pro nás důležité dokumenty se stanou nečitelné a nepoužitelné. Kdo v této chvíli rychle nezareaguje, musí počítat s kompletní ztrátou těchto informací – nebo kontaktuje experty ze společnosti BELIX.

Optimální cesta k záchraně dokumentů

První tři kroky po tom co nastane škoda na dokumentech jsou extrémně důležité pro úspěšnou záchranu dokumentu. Zní následovně:

Společnost BELIX disponuje nejmodernějšími technologiemi s jejichž pomocí mohou byt dokumenty různého typu zachráněny, stabilizovány a následně sanovány. Bez ohledu na to, zda byly zasaženy vodou, kouřem či jinými substancemi.

Vlhkost je ta nejlepší živná půda pro výskyt problému.

Pro různé mikroorganismy je vlhký či mokrý papír ideální prostředí pro jejich růst. Plísně a další biologické procesy způsobují velké škody, které mohou být pouhým okem jen těžko viditelné.

Škody způsobené vodou a plísněmi mohou být také důsledek použití hasící vody při požáru.
V tomto případě je nezbytné vysušení a ošetření dokumentů proti mikroorganismům.

Spolehlivá záchrana slov, obrazů a médií.

Jelikož záchrana poškozených dokumentů zpravidla nezačne ihned, jsou tyto dokumenty společností BELIX, nebo již přímo u zákazníka co nejrychleji zmraženy např. v mrazících boxech. Tím je napadení dokumentů plísněmi a bakteriemi minimalizováno. Zmražené dokumenty tak mohou být s jistotou dlouhé měsíce uloženy a dle přání zákazníka dříve či později rozmraženy, dezinfikovány a sanovány.
Společnost BELIX disponuje různými metodami záchrany dokumentů. Použita je vždy ta metoda, která je podle vyhodnocení aktuálních škod vybrána jako ta nejoptimálnější varianta. Cílem je pak technicky nejvhodnější a nejméně nákladná obnova dokumentu.

RŮZNÉ POSTUPY SANACE DOKUMENTU

Proti sazím pomůže nejlépe ruční práce

I když knihy nebo dokumenty nebyly při požáru přímo zasaženy ohněm, bývají často kontaminovány prachem a mastnými usazeninami sazí. Zde zpravidla nepomůže nic jiného než ruční práce. Knihy jsou za pomoci specielních metod zbaveny sazí. Tak je následně možné dokumenty opět použít.

Ozon spolehlivě odstraní nepříjemný zápach.

Nepříjemný, zatuchlý zápach po požáru u dokumentů nebo také vybavení domácnosti jako je polstrovaný nábytek, oblečení apod. je problém, který by měl být brán stejně vážně jako nepříjemný zápach při napadení dokumentů plísněmi. BELIX je spolehlivý partner také v této oblasti a účinně používá proti podobným nepříjemnostem ozónových generátorů a mlhových zařízení.

S pomocí moderní technologie je zaručeně vysušen každý papír.

U vysoušení dokumentů je k dispozici celá široká škála metod. Společnost BELIX využívá metodu horkovzdušného vysoušení :

Horkovzdušná metoda

U horkovzdušné metody, která je používána ve většině případů jsou promočené dokumenty rozloženy kus po kusu, popřípadě po stránkách na specielní regály ve vysoušecí komoře. Díky působení suchého teplého vzduchu o teplotě 45 °C je obsah vody rychle snížen. Dokumenty jsou takto velmi rychle a levně vysušeny a na přání zákazníka mohou být následně i vyrovnány.

Efektivní a účinné zničení mikrobů

Na přání zákazníka mohou byt dokumenty dezinfikovány v ethylenoxidové komoře. Touto technologií jsou plísně a bakterie zničeny.

Závěrečné vyhlazení a úprava papíru

V průběhu škodní události jsou dokumenty často mechanicky poškozeny (polámány, potrhány atd.).
V průběhu následující časově náročné detailní přípravy jednotlivých stran a listu je proto jejich stav napraven a přizpůsoben dle originálního stavu. Jako poslední krok v rámci jednotlivých procesů následuje kontrola rovnovážné vlhkosti, při které jsou dokumenty specielními měřícími přístroji zkontrolovány a je změřeno procento vlhkosti v dokumentu. Připravené a vysušené dokumenty jsou poté zabaleny do potravinářské fólie a připraveny k transportu. Tak je možné zabránit tomu, aby dokumenty neabsorbovaly další vlhkost z okolí.